top of page
  • Writer's pictureBaan Boon Brooms

Loy Dai Installation: ผลงานลอยด้าย เล่าอัตลักษณ์บ้านบูรณ์ผ่านวัสดุใหม่

Updated: Feb 13, 2023

เมื่อนึกถึงบ้านบูรณ์ ย่อมนึกถึง ‘ไม้กวาด’


ตลอดกว่า 30 ปี บริษัทสมบูรณ์ผล คราฟท์ ผลิตและส่งออกไม้กวาดหญ้าข้าวฟ่างสู่ประเทศชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา อังกฤษ สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ กว่า 12 ประเทศ โดยไม้กวาดข้าวฟ่างทั้งหมดของบริษัทสมบูรณ์ผล คราฟท์และบ้านบูรณ์ ผลิตมือโดยช่างไม้กวาดจากโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงรายนี่เอง


อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หลายๆ คนนึกถึง #ไม้กวาดบ้านบูรณ์ คือ หญ้าข้าวฟ่างพันธุ์สำหรับใช้ผลิตไม้กวาดโดยเฉพาะ (Broom Corn) อันมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เส้นใยที่แข็งแรง เหนียว คงทนและยืดหยุ่น นับเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ที่พวกเรามักนำมาเสนออยู่ประจำ


ในครั้งนี้บ้านบูรณ์ร่วมกับ Kalm Village พื้นที่ศิลปะ งานฝีมือและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงผลงาน (Mini Installation) สำหรับเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 โดยผลงานชิ้นนี้พวกเราตั้งใจใช้วัสดุเก่าจากการผลิตไม้กวาดกลับมาใช้ใหม่ จากความตั้งใจนี้ทำให้พวกเราได้กลับไปสำรวจอัตลักษณ์ของแบรนด์ #WHYHIDE ที่เราตั้งใจนำอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มักถูกเก็บซ่อนไว้มุมบ้านมาพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานและตกแต่งบ้านไปพร้อมๆ กัน จากอัตลักษณ์ของพวกเรา ทำให้เราย้อนกลับไปค้นหาวัสดุเก่าที่ถูกเก็บซ่อนจากกระบวนการผลิตมาตั้งคำถามและตีความใหม่ ตลอดขั้นตอนเตรียมงานจนนำเสนอเป็นผลงาน Mini Installation ของบ้านบูรณ์ชื่อผลงาน: ลอยด้าย

นักออกแบบ: บูรณิตา วิวัฒนานุกูล, จิรัชญา พิภพลาภอนันต์ | Baan Boon Brooms

สถานที่: Kalm Village, เชียงใหม่


เมื่อนึกถึงบ้านบูรณ์ ย่อมนึกถึง “ไม้กวาด”

สำหรับผลงาน “ลอยด้าย” บ้านบูรณ์รู้สึกสนุกและอยากที่จะท้าทายตัวเอง จึงตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มี “ไม้กวาด” และนำมาใช้กวาดไม่ได้แต่จะทำอย่างไรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยังคงสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นบ้านบูรณ์ได้อย่างชัดเจน


บ้านบูรณ์จึงนำเสนอเบื้องหลังการผลิตไม้กวาดผ่านการหยิบยื่นมุมมองใหม่ โดยเลือกใช้วัสดุพลอยได้ในกระบวนการผลิต อาทิ แกนพลาสติกที่ใช้สำหรับพันด้ายที่ใช้ในการมัดและแต่งไม้กวาด ก้านหญ้าข้าวฟ่างย้อมสี เศษไม้ไผ่ธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการผลิต ฯลฯ นำมาทดลองประดิษฐ์ผลงานที่เล่นกับ “รูปทรง” ของไม้กวาดที่ต่างไปจากไม้กวาดที่เราคุ้นเคยWork title: Loy Dai

Designer: Boonnita Vivatananukul, Jiratchaya Pipoplapanan | Baan Boon Brooms

Location: Kalm Village, Chiang Mai


When you think of Baan Boon, you think of “brooms”.

For the exhibition of “Loy Dai” which means floatable in Thai, Baan Boon was thrilled and would like to challenge ourselves by creating an art installation that does not consist of any “broom” and cannot be used for any cleaning purpose. Therefore, we aim to initiate works that still clearly reflect the identity of the brand.


Baan Boon presents the story behind the production of brooms through a new perspective by choosing by-product materials in the production process, such as dyed sorghum, grass stalks, plastic spools used for wrapping broom threads, natural bamboo scraps obtained from the manufacturing process, etc., are used to experiment with creating works that play with the “form” of brooms that is different from the common brooms we are used to.


Special thanks: คุณทราย อัจฉริยา โรจนะภิรมย์ | Kalm Village

Photographer: ธนพล บุญสุภา


ชมผลงานเพิ่มเติม: @Baanboon.brooms (IG)


_

110 views0 comments

Σχόλια


bottom of page