top of page
  • Writer's pictureBaan Boon Brooms

Bangkok Design Week 2022: Hour(of)grass Installation นาฬิกาหญ้าข้าวฟ่าง

Updated: Feb 13

เป็นครั้งแรกที่บ้านบูรณ์ได้เข้าร่วมในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือที่รู้จักกันในชื่อ #BangkokDesignWeek สำหรับจุดมุ่งหมายหลักของเทศกาลในปีนี้เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจถดถอยจนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออยู่รอด หัวใจสำคัญของการหาทางรอดและก้าวต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลงคือร่วมกัน “คิด สร้าง ทางรอด” หรือ “Co with Creation” ซึ่งเป็นธีมหลักของเทศกาล ผลงานทุกชิ้นที่เข้าร่วมแสดงล้วนยกข้อเสนอแนะ แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมุมมองหลากหลายจากพื้นเพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวคิดในเชิงศิลปิน นักออกแบบหรือจากแบรนด์ไม้กวาดอย่างบ้านบูรณ์


Bangkok Design Week เป็นที่รู้จักสำหรับพื้นที่ส่งเสริมศิลปะและการออกแบบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อมต่อนักออกแบบเข้ากับผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ ทำให้งานสร้างสรรค์ไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่ในสายอาชีพ สำหรับโอกาสในการเข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้ "บ้านบูรณ์" ตั้งใจเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ร่วมในพื้นที่ของเทศกาล เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งต่อข้อความและผลักดันให้เกิดความสนใจในงานฝีมือและผลงานของคนไทย ด้วยการสร้างสรรผลงานจากแรงบันดาลใจรอบตัว จากพื้นเพของโรงงานไม้กวาดและกระบวนการผลิต โดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความยั่งยืนของตัวผลงานในอนาคตด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล: https://bangkokdesignweek.com/bkkdw2022/content/19902ชื่อผลงาน: นาฬิกาหญ้าข้าวฟ่าง

นักออกแบบ: บูรณิตา วิวัฒนานุกูล, จิรัชญา พิภพลาภอนันต์ | Baan Boon Brooms

สถานที่: River City Bangkok


ผลงานนาฬิกาหญ้าข้าวฟ่างคือศิลปะจัดวาง (Installation) จากมัดหญ้าข้าวฟ่างที่ต้องการกล่าวถึงปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ซึ่งอาศัย “ระยะเวลา” ในการเปลี่ยนผ่าน เปรียบเปรยช่วงสถานการณ์โควิดในปัจจุบันกับช่วงเวลาการตากหญ้าข้าวฟ่าง ผ่านการใช้รูปทรง สี และรูปแบบการจัดวางมัดหญ้าเป็นสัญลักษณ์ “นาฬิกาทราย” เพื่อหยิบยื่นมุมมองในการใช้เวลาก้าวผ่านวิถีชีวิตเดิมที่จบลงและเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลง โดยบ้านบูรณ์หวังว่าผู้ที่รับชมผลงานจะมีความรู้สึกและความเข้าใจร่วมกับตัวผลงาน ได้รับแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ก้าวผ่านสถานการณ์และเผชิญปัญหาที่จะบรรเทาลงเมื่อเวลาผ่านไปพร้อม ๆ กันแรงบันดาลใจของผลงานชิ้นนี้ เริ่มต้นจากกระบวนการตากหญ้าข้าวฟ่าง ลานหน้าโรงงานจะเต็มไปด้วยมัดหญ้าข้าวฟ่างที่ถูกแผ่ก้านบริเวณฐานทั้งสองข้าง เพื่อระบายความร้อนจากการต้ม และสร้างรูปทรงที่สมมาตรสำหรับวางเรียงในลานเพื่อรอเวลาตากแดด รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของมัดหญ้านี้เองที่ทำให้เราได้แรงบันดาลใจเชื่อมโยงกับ "รูปทรงนาฬิกาทราย" และ "เวลา" - ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก ใหญ่ รวมถึงปัจเจกชน ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคือ เวลา หากมองมุมหนึ่งเวลาเปรียบเสมือนปัญหา โดยเฉพาะเมื่อระยะเวลาในการแก้สถานการณ์ยืดเยื้อ ยิ่งนานไป ความเสียหายยิ่งสั่งสมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกัน เวลาก็เป็นสิ่งที่จะค่อย ๆ เยียวยาบาดแผลเหล่านี้ เวลาทำหน้าที่ของตัวมันเองโดยที่เราไม่อาจเร่งหรือควบคุมมันได้ดั่งใจหวัง ชวนให้นึกถึงเม็ดทรายในนาฬิกาทรายที่ค่อย ๆ ไหลลงตามจังหวะเวลาสำหรับกระบวนการออกแบบผลงาน การออกแบบเริ่มจากการสังเกตรูปทรง (form) ของมัดหญ้า ขนาด ตลอดถึงสีของหญ้าเมื่อโดนแดด และนำองค์ประกอบทั้งหมดมาทดลองจัดวางเป็นสัญลักษณ์นาฬิกาทรายที่สามารถมองเห็นได้จากด้านข้างและด้านบน โดยมัดหญ้าแต่ละมัดที่ถูกเรียงเป็นรูปทรงนาฬิกาทราย สามารถสะท้อนถึงปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยธุรกิจที่อยู่ร่วมกัน พวกเราทดลองย้อมสีหญ้าข้าวฟ่างไล่เฉดสีเพื่อจำลองวิถีการไหลของเม็ดทรายในนาฬิกาทราย โดยการออกแบบของผลงานต้องการสะท้อนถึงปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงในแบบของแบรนด์ไม้กวาดบ้านบูรณ์Work title: Hour(of)grass

Designer: Boonnita Vivatananukul, Jiratchaya Pipoplapanan | Baan Boon Brooms

Location: River City Bangkok


Baan Boon’ is not just a commercial brand but it is a brand intended to creatively send a message to bring focus to Thai handicrafts. We bring the main material for broom making, sorghum, which is the heart of the brand. We present a ‘not to sweep broom’ that still represents our brand identity and still keeps the motto #WHYHIDE which brought the main materials forward without hiding.

The installation ‘Hour(of)grass’ from bundles of sorghum represents the gradual transformation from one state to another over time which overlaps the current situation of COVID-19. Baan Boon hopes for the visitors to understand the work, be inspired, and have the willpower to carry on with life and overcome this problem together.


Read more about our work, please visit https://www.bangkokdesignweek.com/en/bkkdw2022/program/11339ผลงานจัดแสดงช่วงวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00น. - 20:00น.

Special thanks: Thailand Creative & Design Center (TCDC) และ ทีมงาน Bangkok Design Week

Photographer: ปรัชญา เอี่ยมสำราญถึงแม้งาน Bangkok Design Week 2022 จะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โปรเจคของพวกเรายังคงดำเนินต่อ

บ้านบูรณ์ตั้งใจนำมัดหญ้าข้าวฟ่างที่เป็นวัสดุหลักของผลงานไปผลิตไม้กวาดที่สามารถใช้งานทำความสะอาดบ้านในขั้นต่อไป ฝากทุกท่านติดตามไม้กวาดด้ามใหม่ของพวกเรา รอชมกันได้เลยว่าสีม่วงและสีเหลืองจะตัดกัน สนุกสนานขนาดไหน!


_

#hourofgrassinstallation

#baanbooninstallation

#rivercity #rivercitybangkok

#bangkokdesignweek #BKKDW2022

#artinstallation

#sustainableinstallation

#sorghuminstallation

54 views0 comments
bottom of page